AlleTonen is an initiative of Winwide

Winwide ANBI Status

 • Naam:
  Stichting WINWIDE IEP en de AlleTonenTafels

 • RSIN of het fiscaal nummer:
  8204-69.725

 • Contactgegevens:
  Westeinde 108
  Postbus 504 ~ 2270 AM  Voorburg
  + 31(0)70 3874555 ~ +31(0)6 24520149
  winwide@tiscali.nl ~ www.winwide.nl

  [Geregistreerd bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) en beschermd onder nr. 5842

 • ANBI:

  KvK Haaglanden nr. 27337617;
  IEP rek.nr. NL06ABNA0471495336
  ATT rek.nr NL59ABNA0471524549]

 • Bestuurssamenstelling:
  Ogulmus-Brouwer,  voorzitter
  K.W. Mess,  Penningmeester
  Henk van Dijk,  Secretaris